Priser

För mer information om de olika aktiviteterna och vad som ingår, se mer info under 
fliken Våra aktiviteter.

Priserna är inkl. moms och betalas via faktura.
Terminsavgifterna kan även delas upp i två betalningsperioder eller månadsbetalning.

från 7 år, priset gäller per elev

Terminsavgift

ht 2021, 17 lektionstillfällen

3400 kr

200kr/lektion

Klippkort, 5 lektioner

giltilgt 6 mån från utförandet

1150 kr


Klippkort, 10 lektioner

giltigt 6 mån från utförandet 

2300 kr


3-6 år, priset gäller per elev

Terminsavgift

ht 2021, 17 lektionstillfällen

2805 kr

165kr/lektion

Klippkort, 5 lektioner

giltigt 6 mån från utförandet

950 kr

Klippkort, 10 lektioner

giltigt 6 mån från utförandet 

1900 kr


från 7 år, priset gäller per elev

Dagläger, 4 dagar

7-12 år

1500 kr

Dagläger, 3 dagar

7-12 år

1200 kr

Dagläger, 2 dagar

7-12 år

800 kr

Övernattningsläger, 5 dagar

från 9 år

3000 kr

Övernattningsläger, 3 dagar

från 9 år

1800 kr